BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komorowski Józef W.
Title
Typologia miast polskich w latach 1992-1997 na podstawie czynników potencjału umiędzynarodowienia
Typology of Polish Towns in Years 1992-1997 on the Basis of Factors of the Potential for Internationalizing
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001, nr 14, s. 49-74, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Miasto, Internacjonalizacja miasta, Wielkie miasta, Gospodarka miasta, Gospodarka przestrzenna, Przestrzenna analiza porównawcza, Metody statystyczne
City, City internationalization, Great city, Urban economy, Spatial economy, Comparative spatial analysis, Statistical methods
Abstract
Celem artykułu jest próba przedstawienia typologii miast polskich różnicującej je pod względem potencjału dla umiędzynarodowienia, opartej na czynnikach warunkujących ten potencjał. Czynniki wyłonione zostały w dwóch przekrojach czasowych, tj. w 1992 r. oraz 1997 r., co pzwoliło na uchwycenie przemian w tym zakresie, spowodowanych częściowo procesami transformacji gospodarczej i ustrojowej w Polsce. (fragment z tekstu)

The aricle presents the typology of Polish towns which would diversify them in regard to potential for internationalizing and whichh is based on factors determining this potential. The factors concerning years 1992 and 1997 are taken into consideration. That enables to identify the changes which are partly due the economic and political transformation in Poland. (M.N.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu