BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gancarczyk Maria
Title
Koszty transakcyjne-teoria i sposób pomiaru
Transaction Costs - Theory and Measure
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 6, s. 20-28, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Koszty transakcyjne, Ekonomia instytucjonalna, Koszty produkcji
Transaction cost, Institutional economics, Production costs
Abstract
W artykule zanalizowano podstawy teoretyczne i sposób pomiaru kosztów transakcyjnych. Zanalizowano pojęcie kosztu transakcyjnego oraz określono czynniki wpływające na poziom kosztów transakcyjnych. Omówiono wyniki badań, ilustrujących zróżnicowany poziom kosztu wymiany (lub l jego elementów) tego samego dobra w określonych krajach i regionach, jako konsekwencję różnic w rozmiarach kosztów transakcyjnych.

Theoretical foundations and measurement modes of transaction costs are described in the article. The notion of transaction costs is analysed and factors influencing their level identified. Further, the author discusses the results of research indicating a differentiated level of cost of exchange (or its components) ofthe same product in different countries and regions, being a consequence of differences in the transaction costs' value.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arrow K.J., The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market Versus Nonmarket Allocation, [w:] The Analysis and Evaluation of Public Expenditure: The PPB System, Vol. 1. U.S. Joint Economic Committee, 91st Congress, Ist Session, Washington, DC: US Government Printing Office 1969, s. 59-73.
 2. Bariery administracyjne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Ocena, http://www.mgip.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/bariery+przedsiebior-czosci.htm. Data odczytu: 20 czerwca 2005.
 3. Eggertsson T., Economic Behavior and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 14-15.
 4. Barzel Y., Economic Analysis of Property Rights, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 5. Benham A., Benham L., Measuring the Costs of Exchange, [w:] Menard C. (red.), op.cit., s. 367-375.
 6. Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, GUS, Warszawa 1996.
 7. Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 1997, s. 43.
 8. Coase R.H., The Nature of the Firm, "Economica" 1937, November, s. 390-391 (386-405).
 9. De D., SME Policy in Europe, [w:] Sexton D.L., Landstróm H., (red.), Handbook of Entrepreneurship, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, Malden 2000, s. 128-149.
 10. Kasper M., Streit M.E., Institutional Economics, Edward Elgar Publishing Company, Inc., Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 1998.
 11. Soto De H., The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, Harper & Row, New York 1989.
 12. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998(a).
 13. Williamson O.E., Transaction Costs Economics: Howlt Works, Where Itls Headed, "Economist", 1998(b), nr 146, s. 23-58.
 14. Williamson O.E., Masten S., Introduction, [w:] Williamson O.E., Masten S. E., The Economics of Transaction Costs, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, Northampton, 1999, s. IX-XX.
 15. Williamson O.E.,A Comparison of Alternative Approaches to Economic Organization, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1990, s. 65.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu