BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masłowski Andrzej
Title
Zdolność handlowa usług a techniki informacyjne i telekomunikacyjne
Services' Commercial Ability and Information and Telecommunication Techniques
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 2, s. 7-11, Przypisy
Keyword
Technologia informacyjna, Usługi, Telekomunikacja
Information Technology (IT), Services, Telecommunication
Abstract
Zdaniem autora, wraz ze wzrostem znaczenia gospodarczego dóbr opartych na informacji (zasobów dóbr wiedzy, nauki i kultury) można oczekiwać wzrostu roli rynkowej nowoczesnych usług tele-informatycznych o wysokiej zdolności handlowej, których domeną jest cyfrowe przetwarzanie przekazywanie, magazynowanie i udostępnianie informacji. Upowszechnienie technik informatycznych i telekomunikacyjnych będzie prawdopodobnie sprzyjało zwiększeniu zdolności handlowej usług polegających na udostępnianiu dorobku dóbr kultury, wiedzy, nauki, a także przekazywaniu, magazynowaniu i przetwarzaniu różnego rodzaju zbiorów informacji (technicznych, handlowych, naukowych itp.).

Appearance and popularisation of the information and telecommunication techniques create new opportunities for the international trade in services of providing, transmitting, processing and storing goods based on information (intangible products). These services demonstrate a high trade ability allowing to avoid classical, natural barriers in trade in services, issuing from the necessary coincidence of the place of production, provision and consumption of the service product.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Henten, K.E. Skouby: Internationalization of Services - Implications of Information and Communication Technologies Service development, Internationalization and Competences, Center for Tele-Information Technical University of Denmark, DK-2800, "Working Pacer" 1999. No 9. s. 2.
  2. W. Januszkiewicz: Międzynarodowa wymiana uslug, w: Międzynarodowe przeplywy gospodarcze, pod red. L. Balcerowicza, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 165.
  3. A. Kuźnar, Rozmiary i struktura międzynarodowego handlu usługami czystymi, "Bank i Kredyt" 2004, listopad-grudzień, s. 43.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu