BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zipser Tadeusz
Title
Strategia - przestrzeń. Doświadczenia wrocławskie
Strategy - Expanse. Experiences of Wrocław
Source
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 1999, nr 186, s. 313-327
Keyword
Polityka przestrzenna, Gospodarka przestrzenna, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Strategia rozwoju
Spatial policy, Spatial economy, Town spatial development, Development strategy
Country
Wrocław
Wroclaw
Abstract
Przedmiotem artykułu jest strategia rozwoju miasta na przykładzie Wrocławia. Autor przedstawia doświadczenia w pracach nad "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław". Poświęca uwagę głównym założeniom "Studium", które mają aspekt strategiczny, powiązany z organizacją i kształtowaniem przestrzeni miejskiej, a także jego stronie metodologicznej.

Wrocław is an example of city development strategy and main subject of that article. The author presents experiences from the paper "Study of conditions and spatial development directions in Wrocław". This work consists of strategic aspects connected to organization, city spatial moulding and finally - its methodological aspect. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0079-3493
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu