BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogoziński Kazimierz
Title
Deregulacja w sektorze usług
Deregulation in Services Sector
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001, nr 9, s. 29-43
Keyword
Usługi, Prywatyzacja usług, Liberalizm gospodarczy, Ustawa o działalności gospodarczej
Services, Privatization of services, Laissez faire, Polish Act on Economic Activity
Abstract
W artykule autor przedstawił jak przebiegał proces deregulacji w sektorze usług w Polsce. Przeprowadzenie tego procesu było możliwe dwoma drogami. Pierwsza z nich określona została jako "wielkie otwarcie", uzyskane dzięki uczynieniu swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym aktem prawnym (ustawa z 23 grudnia 1988 roku. O działalności gospodarczej) można było wprowadzić gospodarkę rynkową, otwierając tym samym nowy okres rozwoju dla sektora usług rynkowych. Druga droga polegała na stopniowej liberalizacji i przebiegającego już wolniej "otwarcia" uzyskiwanym dzięki nowym regulacjom prawnym i zawieranym umowom międzynarodowym. Dotyczy ona tych usług, których prowadzenie obwarowane jest dodatkowymi regulacjami, uzupełniającymi (np. bankowe, ubezpieczeniowe). Skupiając uwagę na tych ostatnich można odtworzyć przebieg tej drugiej drogi.

The article presents two ways of deregulation process in Polish services sector. First one is called "large opening" which is connected with the freedom of economic activity guaranteed by the Law of Commercial Activity established in December 23 rd in 1988. The second way is connected with gradual liberalization and slower "opening" thanks to new legal regulations and reaching international agreements. It's also connected with these services which are additional complete regulations such as bank and insurance regulations. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu