BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobska Monika
Title
Usługi gastronomiczne
Catering Industry
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001, nr 9, s. 179-181
Keyword
Usługi, Gastronomia, Placówki gastronomiczne, Rynek dóbr konsumpcyjnych
Services, Gastronomy, Catering establishments, Consumer goods market
Abstract
W Polsce można zauważyć systematyczny wzrost roli usług gastronomicznych na rynku dóbr konsumpcyjnych po 1990 roku. Wraz z szybkim rozwojem rynku następuje równoległe różnicowanie potrzeb. W raporcie wskazano czynniki warunkujące wzrost znaczenia usług gastronomicznych oraz przemiany zachodzące na współczesnym rynku tych usług w Polsce.

Growth of the role of catering industry on the Polish consumption market after 1990 is observed. Also, with the fast market development, we can see requirement differentiation. The report also shows factors of catering industry development and changes on current market services in Poland. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu