BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jóźwiak Wojciech
Title
Rolnicy wykorzystują szanse
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Polska wieś i rolnictwo po dwóch latach w Unii Europejskiej, 2006, Nr 10, s. 11-13
Keyword
Rolnictwo, Rozwój regionalny, Rozwój rolnictwa, Wieś
Agriculture, Regional development, Rural development, Village
Note
Zawiera charakterystykę gospodarstw socjalnych, niskotowarowych i towarowych w 2004 r, tabelę relacji kosztów inwestycji do dochodów, oraz tabelę średnich rocznych zmian liczby gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych w latach 1998-2003 oraz 2003-2004.
Abstract
Artykuł omawia przemiany zachodzące w polskich gospodarstwach rolnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Autor omawia zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw małych i wielkoobszarowych oraz ich przemiany strukturalne, struktury wielkości oraz inwestycji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu