BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwińska-Knop Krystyna
Title
Organizacyjne aspekty zarządzania kategoriami produktów
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 6, s. 27-30
Keyword
Produkt, Strategia produktu, Zarządzanie produktem, Zarządzanie procesowe, Marketing partnerski
Product, Product strategy, Product management, Processing management, Partnership marketing
Abstract
Zarządzanie kategoriami produktów jest zasadą podziału asortymentu z punktu widzenia finalnego odbiorcy, alokowaną w polityce planowania i kontroli przedsiębiorstwa. W pojęciu tym mieści się również problem optymalizacji przepływu produktów, kształtowania asortymentu, zakupu, logistyki i sprzedaży. W artykule zasygnalizowano problem zmian organizacyjnych w ogniwach kanału rynkowego traktując je jako warunek wykorzystania koncepcji zarządzania kategoriami i wyraz realizacji zasad marketingu partnerskiego i orientacji procesowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. B. GREGOR, Zmiany w otoczeniu jako wyzwanie dla współczesnego marketingu, [w:] Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość-rynek, Szkota Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003, s. 181.
  2. K. IWIŃSKA-KNOP, Kanały rynku we współczesnej gospodarce, Wyd. UŁ, Łódź 2004, s. 118-121 i dalsze.
  3. K. IWIŃSKA-KNOP, Zarządzanie kategoriami - nowa koncepcja współpracy producenta i handlu, "Marketing i Rynek" 2002, nr l, s. 12.
  4. J. LEWANDOWSKA, Jak kreować entuzjazm konsumenta, "Marketing Serwis" 1998, nr 5, s. 33.
  5. H. MILDE, Category Management - die stille Revolution, "Markenartikel" 1994, nr 56, s. 346.
  6. T. POKUSA, Proces i zarządzanie procesowe w łańcuchu dostaw, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, Tom II, SGH, Warszawa 2004, s. 138.
  7. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, definicje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995, s. 325.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu