BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gburczyk Stanisław, Rowiński Janusz
Title
Polskie rolnictwo wobec wyzwań przyszłości
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Polska wieś i rolnictwo po dwóch latach w Unii Europejskiej, 2006, Nr 10, s. 22-23
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna, Unie gospodarcze, Prognozy gospodarcze, Państwa członkowskie
Agriculture, Agricultural policy, Economic unions, Economic forecast, Member states
Abstract
Autor opisuje prognozy rozwoju polskiego rolnictwa w najbliższych latach oraz wpływie wspólnej polityki rolnej prowadzonej przez państwa członkowskie na kształtowanie się perspektyw dla tego sektora. Wspomnianie są możliwe reperkusje związane ze zmniejszeniem wydatków na WPR oraz wpływ zalewu tanich produktów rolniczych z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej, których niskie ceny są poważnym zagrożeniem dla konkurencyjności rolników w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu