BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieśliński Wojciech, Perechuda Kazimierz
Title
Zrównoważona karta wyników a prakseologiczna mapa wiedzy
Balanced Score Card and Praxeological Knowledge Map
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s. 295-304, załącznik, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Strategiczna Karta Wyników, Mapy poznawcze
Knowledge management, Balanced Scorecard (BSC), Cognitive maps
Note
summ.
Abstract
Autorzy opisali zastosowanie koncepcji zrównoważonej karty wyników i prakseologicznej karty wiedzy do zarządzania procesami wiedzy w organizacji.

In presented research, a problem of measurement process system in of the management knowledge. Authors present instruments in the Knowledge Map identification- Praxeological Knowledge Map. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cieśliński W. (1993), Systemy, metody i techniki zmian-ujęcie mikrospołeczne, [w:] Zarządzanie zmianami, red.. K. Perechuda, AE we Wrocławiu.
 2. Cieśliński W. (2002), Najnowsze instrumenty opisu organizacji, WWSZiP w Wałbrzychu.
 3. Cieśliński W. (1995), Model aplikacji metod heurystycznych w decyzjach strategicznych, [w]: Decyzje strategiczne, red. Krupski, Perechuda, AE, Wrocław.
 4. Durlik I. (1996), Inżynieria zarządzania, Placed, Warszawa.
 5. Gates B. (1999), Biznes szybki jak myśl, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 6. Klasik A. (1993), Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 7. Kobielus J.G. (1998), Strategia. Obsługa procesów pracy, IDG, Warszawa.
 8. Krupski R. (1993), Metody i organizacja planowania strategicznego, Ossolineum, Wrocław.
 9. Kukliński A. (2001), Gospodarka oparta na wiedzy. Warszawa.
 10. Mreła H. (1978), Metody badania pracy, PWE, Warszawa.
 11. Martyniak Z. (1997), Inwentyka zarządzania, Kraków.
 12. Martyniak Z. (1998), Nowe metody i techniki zarządzania organizacją, AE Kraków.
 13. Perechuda K. (1998), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, AE Wrocław.
 14. Perechuda K.:( 1997), Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław.
 15. Płoszajski P. (1990), Knowledge for Change, Warszawa.
 16. Scheler M. (1990), Problemy socjologii wiedzy. Warszawa.
 17. Steinbeck H.H. (1998), Total Quality Management, Placet, Warszawa.
 18. Van Doren CH. (1997), Historia wiedzy, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu