BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzuchowski Lech
Title
O przyszłości gospodarstw rodzinnych
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2006, nr 9, s. 30
Keyword
Rolnictwo, Rodzinne gospodarstwo rolne, Gospodarstwa rolne, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych
Agriculture, Family farm, Arable farm, Economic and social phenomenon forecasting
Abstract
Autor omawia wyniki badań dr Roberta Pacuszki, pracownika Uniwersytetu w Bonn, który przedstawił prognozę rozwoju rolnych gospodarstw rodzinnych w Polsce z uwzględnieniem zmian cen, profilu produkcji, obowiązujących w Unii regulacji rynkowych i możliwości uzyskania subwencji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu