BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombińska Ewa
Title
Podatek od spółek w Irlandii - tendencje zmian
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 221-228
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Podatki, Polityka podatkowa, Opodatkowanie spółek
Taxes, Tax policy, Company taxation
Country
Irlandia
Abstract
Artykuł zawiera przedstawienie wybranych zmian w opodatkowaniu spółek w Irlandii na przestrzeni ostatnich kilku lat. Autorka oparła się przede wszystkim na irlandzkiej ustawie podatkowej - Tax Consolidation Act (TCA) z 1997 r. i wnoszących do niej poprawki ustawach z lat 2000 i 2001 (Finance Bill 2000, Finance Bill 2001). Szczególną uwagę poświęciła omówieniu obowiązujących stóp opodatkowania spółek oraz opodatkowaniu dywidendy. Zdaniem autorki, artykuł może posłużyć jako głos w otwartej dyskusji na temat korelacji między zmianą ciężaru opodatkowania przedsiębiorstw a wzrostem gospodarczym kraju.

The article consists of chosen changes in company's taxation in Ireland during the period of last few years. The author mostly based that article on Irish Tax Consolidation Act (TCA) from 1997 and another acts from 2000 and 2001 such as Finance Bill 2000 and Finance Bill 2001. The aim of that article is taxation ratios of corporations and dividend taxation. The article takes a part in a discussion on correlation between changes of company's taxation and economic growth of the country. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fiszer J., Parusiński L., Skrok W.: Analiza polskiego systemu podatkowego. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Transformacja Gospodarki nr 56, Gdańsk 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu