BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radziukiewicz Małgorzata
Title
Przestrzenne zróżnicowanie ubóstwa społecznego
Spatial differentation of Social Poverty
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 2, s. 25-33
Keyword
Badania statystyczne, Wskaźnik ubóstwa społecznego, Ubóstwo, Dochody ludności
Statistical surveys, Human Poverty Index (HPI), Poverty, People's income
Abstract
Artykuł prezentuje problematykę i zakres ubóstwa w Polsce. Autorka omawia indeks ubóstwa społecznego oraz rozmiary ubóstwa społecznego i materialnego, dokonując porównania na tle szesnastu województw. Zaprezentowano rysunki pokazujące natężenie negatywnych zjawisk, ubóstwo dochodowe (według województw) oraz ranking województw według zasięgu ubóstwa dochodowego.

The article presents the problems and scope of poverty in Poland. The index of social poverty is discussed and the scope of social and material poverty is presented in 16 voivodships as well as the levels of material and social poverty are compared.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Meeting Basic Needs, Strategies for Eradicating Mass Poverty and Unemployment, ILO, Geneva 1976.
  2. Poverty and Human Development, Oxford University Press, New York 1990.
  3. Human Development Report 1991, Oxford University Press, New York 1991.
  4. Human Development Report 2003, Oxford University Press, New York 2003.
  5. J. Kordos, Komentarze w sprawie linii i mierników ubóstwa, w: Polska bieda, pod red. S. Golinowskiej, Warszawa 1996.
  6. T. Panek, J. Podgórski, A. Szulc, Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa 1999.
  7. Questions about other indices used in the Human Development Report, "World Bank Technical Paper" 2003.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu