BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowronek-Mielczarek Anna
Title
Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego
Support for Development of Small and Medium Enterprises by Local Self-Governments
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 2, s. 34-39, przypisy
Keyword
Otoczenie biznesu, Samorząd terytorialny, Promocja inwestycji, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Business environment, Local government, Investment promotion, Small business
Abstract
Zdaniem autorki duża rolę w pobudzaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), tak w Unii Europejskiej, jak i w Polsce, może i powinien pełnić samorząd terytorialny. Może on skutecznie uczestniczyć, również z korzyścią dla siebie, w promowaniu rozwoju przedsiębiorczości, realizacji polityki gospodarczej regionów oraz organizowaniu finansowania różnego typu przedsięwzięć gospodarczych. Działania prowadzone przez samorząd terytorialny w ramach polityki rozwoju regionalnego powinny dotyczyć realizacji następujących zadań: rozwój infrastruktury technizcnej i informatycznej, wspieranie inwestycji, wspieranie rozwoju instytucji otoczenia przedsiębiorczości i działania dla rozwoju zasobów ludzkich.

In this article, there are presented the tools and instruments that may be applied by local self-governments in order to stimulate local business growth. They comprise the instruments of direct financial support and indirect support through creation of a financial environment. Against this background, there are presented the selected results of empirical surveys carried out by the author amongst enterprises, inter alia, just on the issue of awareness of the support instruments for and use thereof in practice.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Creating an Entrepreneurial Europe. The Activities of the European Union for Small an Medium-sized Enterprises (SMEs), European Commission, Brussels 2001.
  2. Zarządzanie przedsiębiorstwem, pod red. M. Strużyckiego, Difin, Warszawa 2004, s. 50.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu