BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janoś-Kresło Mirosława
Title
Komunikacja marketingowa firm usługowych
Service Companies' Marketing Communication
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 2, s. 39-46, przypisy
Keyword
Promocja usług, Komunikowanie w biznesie, Komunikowanie marketingowe, Przedsiębiorstwo usługowe, Badania ankietowe
Services promotion, Business communication, Marketing communication, Service enterprise, Questionnaire survey
Abstract
Badane firmy komunikują się z klientami, korzystając w tym celu z różnych środków. W największym zakresie, ponieważ prawie wszystkie, wykorzystują kontakt bezpośredni, w najmniejszym komunikują się za pośrednictwem telewizji. Na czwartym miejscu, ze względu na liczbę wskazań, znalazł się Internet. Oznacza to, że firmy inwestują w nowe technologie, które ze względu na interaktywny charakter powodują, że proces komunikacji przebiega inaczej niż w tradycyjnych środkach przekazu. Najbardziej aktywną działalność w zakresie komunikacji marketingowej prowadzą firmy turystyczne, remontowo-budowlane i edukacyjne. Nasilenie różnorodnej działalności komunikacyjnej z klientami przez wymienione firmy wskazuje, na silną konkurencję na tych rynkach. Potwierdzeniem tego są deklarowane główne cele promocji: poinformowanie o istnieniu firmy i jej ofercie oraz pozyskanie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży.

Under the present, more and more competitive market conditions, company's communication with the environment are the must, a key to company's success in the market. In her article, the author presents the results of empirical survey carried out in August 2005 among Warsaw service companies (of the selected branches), showing the means of communication with their customers used by those companies, and the objectives of their promotional activities.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Blyte, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 291-312.
  2. Konsument w strategiach przedsiębiorstw - nowe tendencje i wyzwania, Raport z badania empirycznego, SGH, Warszawa 2005 (maszynopis powielony). Autorami badania byli: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, B. Mróz.
  3. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 853.
  4. Ch.H. Lovelock, Services Marketing, Prentice Hall, New York 1996, s. 377.
  5. Marketing usług. Wybrane aspekty, pod red. J. Perenca, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 213.
  6. A. Payne, Marketing uslug, PWE, Warszawa 1997, s. 190-203.
  7. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998, s. 146-147.
  8. A. Sagan, Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 40-41.
  9. J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 11.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu