BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernaciak Arnold
Title
Rola polskich przedsiębiorstw sfery produkcyjnej w rozwoju ekologicznie zrównoważonym
The Role of Polish Enterprises of Production Branches in Ecologically Balanced Development
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001, nr 14, s. 154-179, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa, Ochrona środowiska, Inwestycje w ochronę środowiska, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Enterprises ecological politics, Environmental protection, Environmental investments, Sustainable development
Abstract
W artykule omówiono działania polskich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Skoncentrowano się na rygorach środowiskowych oraz efektach ich oddziaływania na przedsiębiorstwa, szczególnie w sferze kosztów bieżących i działań inwestycyjnych.

The activities of Polish enterprises concerning the natural environment protection are discussed. The paper focuses on environment rigours and the effects they have on enterprises, particularly regarding current costs and investment activities. (M.N.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu