BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jerczyńska Maria, Sokołowska Krystyna
Title
Porównania wskaźników testu koniunktury w handlu detalicznym krajów Unii Europejskiej
Comparisons of the Business Survey Results in the Retail Trade of the European Union Member States
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 2, s. 50-57
Keyword
Wskaźniki jakościowe, Handel detaliczny, Koniunktura gospodarcza, Wskaźniki ekonomiczne
Qualitative coefficients, Retail trade, Business trends, Economic indicators
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Test koniunktury składa się ze wskaźników charakteryzujących sytuację ekonomiczną w sposób jakościowy, za pomocą ocen wyrażanych przez jednostki objęte reprezentatywną próbą badawczą. Oceny te są wyrażane w formie odpowiedzi na pytania ankiety i dotyczą sytuacji własnej jednostki, a nie sytuacji ogólnej. Wskaźniki testu koniunktury mogą być proste lub złożone. Wskaźniki proste oceniają pojedyncze elementy koniunktury, np. sprzedaż w handlu, zatrudnienie w usługach, sytuację finansową gospodarstw domowych. Natomiast wskaźniki złożone stanowią agregację wybranych prostych wskaźników diagnostycznych i prognostycznych, syntetycznie charakteryzujących koniunkturę. Obecnie są stosowane dwa złożone wskaźniki jakościowe: wskaźnik zaufania koniunkturalnego (Business Confidence Indicator, BCI); wskaźnik odczuć ekonomicznych (Economic Sentiment Indicator, ESI). Wskaźniki te są stosowane głównie w celu sektorowych i ogólnogospodarczych porównań międzynarodowych.

Comparison of the retail trade business survey indicators in Poland and in the European Union Member States was carried out with the help of two aggregate indicators: the Business Confidence Indicator and the Economic Sentiment Indicator. The business growth trends in the Polish and European trade were similar, whereas the business survey results in individual EU Member States were very much diversified, and the division of these countries into old and new did not matter.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu