BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiński Kazimierz
Title
Sektor usług w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 1995-2003
The Service Sector in Poland and European Union Countries in 1995-2003
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 2, s. 57-62
Keyword
Wartość dodana, Analiza danych statystycznych, Usługi
Value added, Statistical data analysis, Services
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autor twierdzi, że możliwości dynamicznego rozwoju w ekspansywnym (tzn. zwiększającym swój udział w gospodarce Polski, zwłaszcza w przypadku liczby pracujących) sektorze usług w Polsce nie zostały wyczerpane i są wciąż duże. Siłami motorycznymi dalszego rozwoju sektora usług w Polsce jego zdaniem będą: nadal popyt wewnętrzny — rosnące zapotrzebowanie na usługi wewnątrz kraju (we wszystkich grupach funkcjonalnych, w tym biznesowych poprzez outsorcing); popyt zewnętrzny, wynikający z zacieśniających się procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej, zachodzących procesów globalizacji w ramach lokowanych w Polsce bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

In his article, the author presents, in a summarised form, the state of development of the service sector in Poland in the period of 199-2002 in creating a value added and in absorption of manpower, and he confronts the revealed tendencies with the regularities in the 11 countries UE. The comparison provides for definite conclusions and suggestions for the Polish economic policy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu