BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białynicka-Birula Joanna
Title
Analiza wartości eksportu i importu dzieł sztuki w krajch Unii Europejskiej
Analysis of Value of Exports and Imports of Works of Art in the European Union Countries
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 2, s. 62-69, przypisy
Keyword
Import, Eksport, Rynek sztuki
Import, Export, Art market
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W latach 1996-2004 import dzieł sztuki w krajach Unii Europejskiej był równy 2-4,9 mld USD, a eksport wynosił 3,2-6,5 mld USD. Najwyższe wartości importu dzieł sztuki odnotowano w Wielkiej Brytanii, przy czym warto podkreślić dużą różnicę między wartością importu ielkiej Brytanii a wartościami importu innych krajów Unii Europejskiej. Kolejne miejsca zajmują Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia i Belgia. Najwyższe wartości eksportu dzieł sztuki w analizowanym okresie odnotowano również w Wielkiej Brytanii. Kolejne miejsca zajmują Francja i Niemcy. W odniesieniu do eksportu również istnieje znaczna różnica między wartością eksportu z trzech wymienionych krajów a eksportem z pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Najwyższy eksport i import dzieł sztuki charakteryzuje kraje, w których koncentruje się handel dziełami sztuki, tzn. Wielką Brytanię, Francję i Niemcy. W artykule zwrócono uwagę na wysoki poziom wartości eksportu i importu dzieł sztuki w Szwajcarii (państwo nienależące do UE).

In the article, there are presented the results of dynamic analysis of exports and imports of works of art in 15 countries of the European Union in 1996-2004. The analysis is based on the OECD data according to the foreign trade nomenclature, HS 1996. The author presented the changes in value of exports and imports of works of art in the ti-me-and-spatial scheme. Moreover, in her article, the author discusses the share of the EU Member States in international exchange of works of art. A particular attention is paid to the relations of exports to imports of these goods both in individual UE Member States and in the European Union as a whole. Based on them, there are separated countries, for which value of exports of works of art was higher than that of imports thereof, and the countries where excess of imports over exports existed.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Białynicka-Birula, Analiza rynku dziel sztuki w Unii Europejskiej w układzie czasowo-przestrzennym, w: Badania postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005.
  2. J. Białynicka-Birula, Instrumenty oddziaływania na przepływ dziel sztuki w ramach zintegrowanego rynku Unii Europejskiej, w: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
  3. J. Białynicka-Birula, Ochrona narodowych dóbr kultury przed wywozem w krajach Wspólnoty Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu