BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodyński Andrzej
Title
Od zarządzania jakością do zarządzania wiedzą w rozwoju przedsiębiorstw
From Quality Management to Knowledge Management
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 5, s. 3-7
Keyword
Zarządzanie jakością, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie przez jakość, Rozwój przedsiębiorstwa
Quality management, Knowledge management, Total Quality Management (TQM), Enterprise development
Abstract
W artykule przedstawiono wpływ TQM na realizację zasad zarządzania wiedzą. Określono związek między TQM, zarządzaniem wiedzą a innowacyjnością. Przedstawiono miejsce TQM i zarządzania wiedzą w strategiach rozwoju firm.

The article deals with the influence of TQM on me implementation of knowledge management principles in enterprises. The relationships between TQM, knowledge management and innovativeness arę defmed. Positions of TQM and knowledge management in development strategies of enterprises are discussed.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D. Leonard-Barton, Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Source of Innovation, Harvard Business School, Boston 1995.
  2. M. Bednarek, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Ciągle doskonalenie systemów zarządzania, WSH-E, Łódź 2002, [w:] Metody projektowania systemów zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2004, s. 14.
  3. A. Chodyński, A. Chodyńska-Kukułka, A.S. Jabłoński, M.M. Jabłoński, Zarządzanie wiedzą w MSP branży motoryzacyjnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2004, nr 10, s. 61.
  4. S.H.M. Heng, Mapping intellectual capital in a small manufacturing enterprise, "Journal of Intellectual Capital", 2001, Vol. 2, nr l, s. 53-60.
  5. L. Raho, P. Mars, Quality System Chaining: The Next Link in the Evolution of Quality, "Business Horizons", 1997, September/October, s. 65-72.
  6. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 2002.
  7. D. Ulrich, Human Resource Champions. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Harvard Business School Press, Boston 1997, s. 63-66.
  8. B. Wells, Why We Need Value -Added Environmental Management, "Total Quality Environmental Management", Summer 1995, s. 3.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu