BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Herman Michał, Jaźwiński Krzysztof
Title
Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie - geneza, stan obecny, perspektywy
Organization on Security and Co-operation in Europe - a Genesis, Current Conditions Perspectives
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia, 2001, z. 4, s. 74-123
Keyword
Polityka zagraniczna, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki polityczne
Foreign policy, International security, International political relations
Company
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
Organization for Security and Cooperation in Europe
Abstract
Zamieszczono historię współpracy międzynarodowej w Europie w XX wieku. Omówiono zakres i formy aktywności OBWE. Przedstawiono rolę Polski w OBWE i jej ważniejsze przedsięwzięcia.

A history of international co-operation in Europe in XX century was given. A range and forms of activity of Organization on Security and Co-operation in Europe was discussed. A role of Poland in OSCE and its most important ventures were also presented.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1642-3313
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu