BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szukiełojć-Bieńkuńska Anna
Title
W stronę wielowymiarowej analizy ubóstwa i społecznego wykluczenia
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 5-15
Keyword
Wykluczenie społeczne, Ubóstwo, Polityka społeczna, Wskaźnik ubóstwa społecznego
Social exclusion, Poverty, Social policy, Human Poverty Index (HPI)
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule podano wyniki analizy współwystępowania w polskiej rzeczywistości zjawisk ubóstwa i społecznego wykluczenia. Jednoczesne występowanie ubóstwa wielowymiarowego (rozumianego jako kumulacja ubóstwa określanego na podstawie poziomu dochodów gospodarstwa domowego, warunków życia i opinii badanych gospodarstw co do ich statusu materialnego) i zagrożenia wykluczeniem społecznym odnotowano w przypadku niecałego procenta dorosłych polaków.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fall M., Szukiełojć-Bieńkuńska A., Verger D., Pauvrete et exclusion en Pologne, "Economie et Statistique" 2005 N°383-385, INSEE
  2. Fall M., Verger D., Szukiełojć-Bieńkuńska A., Wielowymiarowa analiza ubóstwa we Francji i w Polsce. (w:) Porównanie warunków życia ludności we Francji i w Polsce, Warszawa, GUS, 2000.
  3. Paugam S. Poverty and Social Disqualification: a Comparative Analysis od Cumulative Social Disadvantage in Europe, "Journal of European Social Policy" 1996 N°6(4)
  4. Townesend P., Poverty in the United Kingdom, London, Allen Lane and Penguin, 1979
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu