BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Timofiejuk Igor
Title
Dochody realne pracowników i emerytów w 2005 r.
Real Incomes of Employees and Pensioners in 2005
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 34-42
Keyword
Dochody ludności, Poziom życia, Analiza danych statystycznych
People's income, Living standard, Statistical data analysis
Note
summ., rez.
Abstract
Przeanalizowano dwie wielkie grupy dochodów: osiąganych w sektorze przedsiębiorstw oraz otrzymywanych ze świadczeń społecznych (emerytury z pozarolniczego systemu ubezpieczeń, emerytury i renty rolników indywidualnych). Dokonano oceny realnej dynamiki tych wynagrodzeń przy przyjęciu za deflatory indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz cen żywności.

The scope of this analysis refers to the dynamics of the wages and salaries in the business and in the social security benefits sectors: retirement pays from non-agricultural social security system and retirement pays and pensions of farmers in 2005. The dynamics of the monthly average gross real income was quite positive contrary to the year 2004 when the fall in the real income was noticed. The following factors built up this situation: moderate dynamics of the nominal monthly wages and salaries in the business sector; changes in the average social benefits only coming from the flows and outflows of the retirees and pensioners population (there was no valorisation); stabilization, or even slight fall in total prices of the consumer products and services with total food prices. The survey on the average dynamics was conducted, as usually in this type of surveys, using the non-weighed geometric mean methods and the sum of chronological series.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu