BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulewski Piotr
Title
Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych
Comparison of the Random Numbers Generators Used in the Spreadsheets
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 71-78, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Arkusze kalkulacyjne, Analiza danych statystycznych
Spreadsheets, Statistical data analysis
Note
summ., rez.
Abstract
Celem opracowania jest porównanie generatorów liczb losowych równomiernych, pochodzących z takich programów, jak: Microsoft Excel 2003, Quattro Pro 9, Star Office 5.2, Open Office 1.1.4.2. Dostęp do kodów generatorów liczb losowych w większości środowisk programistycznych jest niemożliwy, dlatego jedynym sposobem porównywania i oceny jakości tych generatorów jest użycie metod statystycznych.

The article focuses on the comparison of the random numbers generators used in the following spreadsheet programmes: Microsoft Excel 2003, Quattro Pro 9, Star Office 5.2, Open Office 1.1.4.2. The access to the codes of the random numbers generators in most of the programmes is impossible, and therefore, the only way to compare and assess the generators is to use statistical methods. The results were compared with the proportionate distribution. The average value and variance was used together with tendency and seasonal tests.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brandt S. (2002), Analiza danych, PWN, Warszawa
  2. Sulewski P. (2000), Zastosowanie numerycznych metod estymacji uogólnionego rozkładu gamma w badaniach niezawodnościowych, praca doktorska, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
  3. Sulewski P. (2001), Test trendu i sezonowości, "Słupskie Prace Matematyczno-Fizyczne" nr l, Słupsk
  4. Sulewski P. (2003), Wyznaczanie położenia punktów doświadczalnych na siatce rozkładu normalnego, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
  5. Webb J. (l997), Użycie Visual Basic dla aplikacji w Excelu, Warszawa
  6. Wieczorkowski R., Zieliński R. (1997), Komputerowe generatory liczb losowych, WN-T, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu