BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Joachimiak Nina
Title
Cechy rynku nieruchomości w Łodzi
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 905, s. 202-210
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Rynek nieruchomości, Obrót nieruchomościami, Rynek mieszkaniowy, Mieszkania komunalne
Real estate market, Real estate trade, Housing market, Municipal housing
Abstract
Artykuł zawiera charakterystykę rynku nieruchomości w Łodzi. Omówiono proces komunalizacji nieruchomości w latach dziewięćdziesiątych, przedstawiono obecną sytuację wtórnego rynku nieruchomości oraz biur obrotu nieruchomościami.

The article consists of a characteristic of the real estate market in Łódź. Municipal process in 90's and current situation of derivative real estate market and estate turnover's office was presented in that article. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dobrowolski G., Licencja - luksus czy konieczność, "3i- region łódzki", nr 6, 2000.
 2. Gorzelak G.: Omówienie książki Edwarda J. Blakley'a 'Planowanie rozwoju lokalnego'. W: Gieorgica J.P., Gorzelak G. (red.) Gmina. Przedsiębiorczość. Promocja, "Studia regionalne i lokalne", z.7(40), 1992.
 3. Górecki R., Czynsze w Polsce nie wzrastają, Puls Biznesu, 28 listopada 2000.
 4. Kacprzyk A., Sieci biur nieruchomości w Łodzi, "3i - region łódzki", nr 2, 2000.
 5. Kucharska E., Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 6. Kucharska-Stasiak E., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce - aktualny stan i prognozy na przyszłość, "Świat Nieruchomości", nr 25, 1998/1999.
 7. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN., Warszawa 1000.
 8. Pietrucha J., Kacprzyk A., Z pomocą pośrednika, "3i-region łódzki", nr 3, 2000.
 9. Sińska A., Wnuk P., Raport o Łodzi 1998. Miasto, społeczeństwo, gospodarka, Łódź 1998, UMŁ.
 10. Strategia rozwoju Łodzi. Część I - Diagnoza, praca zbiorowa pod red. A. Jewtuchowicz, Łódź 1999.
 11. Wielgo M., Tajemnice rynku magazynów, Murowany Rynek, nr 8, 2000.
 12. Wygoda M., Wtórny rynek nieruchomości w Łodzi, "3i - region łódzki", nr 3, 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu