BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Tadeusz
Title
Preferencje pracodawców dotyczące wieku zatrudniania kobiet
Age Groups of Female Employees Preferred by Employers
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 2000, nr 2, s. 68-70
Keyword
Zatrudnienie kobiet, Aktywność zawodowa kobiet, Dyskryminacja kobiet
Women employment, Female economic activity, Women's discrimination
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych przeprowadziła sondaż na temat preferencji pracodawców co do wieku zatrudnianych kobiet w swoich firmach. Rozmowy przeprowadzono z szefami prywatnych firm lub ich kadrą kierowniczą. Łącznie przeprowadzono ponad 90 rozmów. W artykule omówiono wyniki tego sondażu.

The paper presents observations and comments on the age groups of female employees preferred by employers. The conclusions presented therein are drawn from a review of over 90 interviews with members of Polish Federation of Private Empoyers. The paper describes the key used to select the respondents, most of whom were CEOs or managers of private companies. Interestingly, a large group of the respondents were women employers. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu