BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romer Maria Teresa
Title
Zasady przyznawania emerytur kobietom w systemie prawa polskiego i praktyce orzeczniczej
Pension Regulations for Women under Polish Legislation and Jurisprudence
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 2000, nr 2, s. 87-91
Keyword
System emerytalny, Emerytury
Pension schemes, Pensions
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest wyciąganie wniosków z istniejącego stanu prawnego dotyczącego praw emerytalnych kobiet. Zadaniem autora było przedstawienie obowiązującego stanu prawnego i porównanie go z uprawnieniami emerytalnymi mężczyzn oraz omówienie orzecznictwa sądowego.

The intention of the paper is not to draw conclusions from existing legislation that regulations women's pension rights. Rather, its intention is to describe existing legislation and compare it to men's pension entitlements, as well as to discuss jurisprudence. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu