BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matey-Tyrowicz Maria
Title
Zasada równości kobiet i mężczyzn w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i prawa europejskiego
The Principle of Equal Treatment of Women and Men in the Light of the Constitution of the Republic of Poland and European Legislation
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 2000, nr 2, s. 92-100
Keyword
Prawa człowieka, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Dyskryminacja kobiet
Human rights, Equal rights for women and men, Women's discrimination
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono zabezpieczenie równych praw kobiet i mężczyzn w Konstytucji RP. W drugiej przedstawiono równość traktowania mężczyzn i kobiet w świetle prawa europejskiego

The paper consists of two sections. Section 1 presents provisions defining equal treatment of women and men contained in the Constitution of the Republic of Poland of March 1997. Section 2 focuses on equal treatment of women and men in the context of European legislation. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu