BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garlicki Leszek
Title
Skarga konstytucyjna jako środek ochrony przed dyskryminacją
Constitutional Complaint as a Remedy against Discrimination
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 2000, nr 2, s. 101-109
Keyword
Skarga, Dyskryminacja kobiet
Plaint, Women's discrimination
Note
Zsfg., summ.
Company
Trybunał Konstytucyjny
Abstract
Zamieszczono definicję i charakterystykę skargi konstytucyjnej. Omówiono prawodawstwo polskie gwarantujące równość płci. Przedstawiono orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące problemów dyskryminacji ze względu na płeć.

Much of the paper is devoted to discussion of the constitutional complaint. The paper describes the background of this instrument, its definition and characteristics. The paper also addresses the question of access to this remedy in the case of discrimination based on gender, and specifies the conditions that must be met to justify a complaint. The paper also presents the procedures of initiating and reviewing constitutional complaints. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu