BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Piotr
Title
Dostosowanie prawa w dziedzinie polityki społecznej - podstawowe kierunki zmian prawa polskiego
Approximation of Law in the Area of Social Policy. The Main Directions of Changes in the Polish Law
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 2000, nr 2, s. 110-113
Keyword
Polityka społeczna, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Dyskryminacja kobiet
Social policy, Equal rights for women and men, Women's discrimination
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Przedstawiono faktyczną sytuację odnośnie równego traktowania kobiet i mężczyzn w Polsce oraz rozwiązania prawne w tym zakresie. Wyjaśniono konieczność dostosowywania prawa polskiego do prawa wspólnotowego w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn.

The paper consists of four section. Section 1 discusses the factual background regarding equal treatment of women and men in Poland, in particular in the labour market. Section 2 focuses on legal instruments that make up the general framework of equal treatment of women and men in Poland. Section 3 and 4 discuss respective EU regulations ( it is emphasised that equal treatment of women and men is one of fundamental principles of acquis communautaire) and the approximation of the Polish law to EU regulations. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu