BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kempka Dorota
Title
Działania Parlamentarnej Grupy Kobiet na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w nowym systemie emerytalnym
Actions of the Women MP Group to Promote the Equal Status of Women and Men in the New Pension System
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 2000, nr 2, s. 121-124
Keyword
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Dyskryminacja kobiet, Lobbing
Equal rights for women and men, Women's discrimination, Lobbying
Note
Zsfg., summ.
Company
Parlamentarna Grupa Kobiet
Abstract
Idea powołania kobiecego lobby w polskim parlamencie zrodziła się w 1989 roku. W artykule opisano zadania jakie postawiła sobie Parlamentarna Grupa Kobiet i ich realizację. Podstawowym celem w deklaracjach ideowych Parlamentarnej Grupy Kobiet jest troska o sprawy kobiet w ustanawianych przez parlament regulacjach prawnych a także obrona interesu kobiet w aktualnych warunkach bytowych społeczeństwa i polskich rodzin.

The paper presents the background of the women's lobby in the Polish Parliament. It describes the initiative of establishing the Women MP Group, its practical implementation, the objectives of the Group and its early programmes. The paper then enumerates interventions undertaken by the Group in the Houses of the Polish Parliament, and in particular the issues the Group has covered: preventing unemployment among women, preventing discrimination in pay for work, the campaign for women's rights to make independent decisions regarding maternity, health care for women, etc. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu