BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkowska Regina (Wydział Zarządzania)
Title
Polacy i reklama w latach dziewięćdziesiątych
The Poles and Advertising in the Nineties
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace Katedry Marketingu, 2001, nr 4, s. 91-102, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Reklama, Psychologia postrzegania, Badania konsumenckie
Advertising, Psychology of perception, Consumer research
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera wyniki badań sondażowych na temat percepcji reklamy przez Polaków przeprowadzone przez różne instytucje badające rynek. Porównano postawy wobec reklamy z początku lat dziewięćdziesiątych z postawami w 1995, 1996 czy 1998 roku. Reklama staje się elementem życia społeczno-ekonomicznego. Z jednej strony jest elementem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, z drugiej zaś jest ważnym elementem marketingu w strategii przedsiębiorstwa. Potwierdzają to zmiany nastawienia konsumentów do polskich reklamodawców. Reklamujące się polskie znane firmy umocniły swoją pozycję w świadomości konsumentów jako produkujące towary dobrej jakości.

Advertising is in the centre of interest of its practitioners, but also psychologists, sociologists and marketing departments of companies. It is therefore interesting to compare the attitudes to advertising from the beginning of the nineties, when we were slowly getting used to the presence of ads on TV, radio and in press to those of 1996 or 1997, when advertising became the normal element of the social life. Special attention is paid to the psychological aspects of advertising perception and the appearing new forms of TV ads, so called infommercials. The basis for writing the article are the results of the sounding research carried out by GfK Polonia, Demoskop, CBOS, Pentor, and the materials from the National Polish and International Festival of Advertising, which was held in Kraków in 1991. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu