BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Marian (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Problemy harmonizacji labellingu ekologicznego na opakowaniach w Polsce z krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Problems of Harmonizing the Ecological Labelling on Packing in Poland with That Used by the Member Countries of the European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 439, s. 5-11, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Opakowalnictwo, Etykiety towarowe
Packaging science, Labels
Abstract
Omówiono problem unormowania prawnego znakowania produktów bezpiecznych ekologicznie. Zwrócono uwagę na zasady przyznawania etykiety ekologicznej w krajach Wspólnoty Europejskiej oraz na specyfikę znaku "Zielony Punkt".

The paper deals with the information function of packing as regards ecological information. The labels used in Germany, France, Poland, Scandinavian countries and on the American continent are discussed. It is suggested to introduce a uniform label for packing that can be recycled, and different labels for "environmental friendly" products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Andrea Giese I.A., Rozporządzenie o opakowaniach i możliwości zwolnienia od jego postanowień, "Opakowanie" 1993, nr 3.
  2. Cichoń M., Wygodna żywność a opakowania i wymagania ekologiczne, "Przemysł Spożywczy" 1993, nr 3.
  3. Dziennik Ustaw RP 1993, nr 48, poz. 221.
  4. Hall J., Long live the Consumer Nutrition Labelling Regulations in the United States, "International Food Ingredients" 1993, nr 4.
  5. Lox F., Packaging and Ekology. Pira International UK, 1992.
  6. Ludwicka A., Etykieta ekologiczna w EWG, "Normalizacja" 1992, nr 5.
  7. Ludwicka A., Uzgodniony system przyznawania etykiety ekologicznej w EWG, "Normalizacja" 1993, nr 3.
  8. Rutkowski A., International Food Ingredients" 1993, nr 4.
  9. Stan aktualny i perspektywy Polskiego Prawa Żywnościowego. Ekspertyza, pod red. S. Tyszkiewicza, PTTŻ, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu