BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zyguła Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce
A Review of the Sources of Financing of Ventures Favouring Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 537, s. 95-109
Keyword
Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Kredytowanie inwestycji, Pożyczki bankowe, Instrumenty finansowe
Development projects financing, Investment crediting, Bank loans, Financial instruments
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Podstawą finansowania przedsięwzięć rozwojowych dla polskich firm jest system bankowy, a poza nim: rynek giełdowy, kapitał rządowy, źródła międzynarodowe, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i pozabankowe instytucje finansowe. Scharakteryzowano bliżej kredyt i obligacje, jako podstawowe źródła finansowania inwestycji oraz venture capital, franchising i leasing, jako innowacje na naszym rynku.

In the article the author presents the sources of financing of ventures favouring development that are available in Poland. Attention is focused mainly on the outside sources and only brief mention is made of inside sources (equity capital). As regards the outside sources the following have been presented in detail: credit, loan, franchising, venture capital, leasing, increase of ownership capital in a limited liability company and equity capital in a joint stock company as well as short-term debt securities. While discussing each method of financing all the pros and cons of each method of financing are analyzed. Finally, the autor briefly presents the importance of the mentioned sources for the financing of new projects of Polish companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cieloch G., Leasingowe ABC, "Leasing" 1995, nr 6(18).
 2. Farys K., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej w spółkach kapitałowych, "Ostoja", Kraków 1996.
 3. Głowacki M., Budowa i metody oceny projektów inwestycyjnych, "Bank i Kredyt" 1996. nr 22.
 4. Grzywacz J., Zanim podpiszesz umowę kredytową, "Moja Firma" 1996, nr 4.
 5. Heropolitańska I., Borowska E., Kredyty i gwarancje bankowe, Warszawa 1996.
 6. Hume I., Jak sfinansować rozwój?, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 19.
 7. Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1995.
 8. Krajewski J., Papierowe pożyczki, "Businessman" 1996, nr 9.
 9. Krajewski J., Same zalety i parę wad, "Buisnessman" 1995, nr 2.
 10. Kruczalak K., Leasing i jego gospodarcze zastosowanie, "Lex", Gdańsk 1993.
 11. Kulicki J., Zasady leasingu maszyn i urządzeń w działalności gospodarczej, "SeZaM", Warszawa 1992.
 12. Mojak J., Jakubek M., Prawo papierów wartościowych, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1996.
 13. Projekty inwestycyjne, pod red. T. Gostkowskiej-Drzewickiej, "ODDK", Gdańsk 1996.
 14. Sierpińska M., Krótkoterminowe papiery dłużne, "Penetrator" 1996, nr 6.
 15. Stecki L., Franchising, TNOiK Oddz. w Toruniu, Toruń 1994.
 16. Weiss I., Działalność inwestycyjna spółki akcyjnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 1994 nr 6.
 17. Weiss I., Podwyższenie kapitału zakładowego i dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, "Przegląd Prawa Handlowego" 1994, nr 1.
 18. Węcłowski J., Rola banków w finansowaniu przedsiębiorstw za pośrednictwem venture capital, "Bank i Kredyt" 1994, nr 7.
 19. Zbucki H., Leasing - co warto wiedzieć, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu