BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zabrzeski-Bicz Marcin (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Prywatyzacja a rynek kapitałowy
Capital Market Vs Privatisation
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 537, s. 111-121
Keyword
Rynek kapitałowy, Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP), Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI), Prywatyzacja kapitałowa
Capital market, Poland Mass Privatisation Program, National Investment Funds, Capital privatisation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie powiązań między prywatyzacją, a tworzeniem rynku kapitałowego w Polsce. Szczególne znaczenie dla całego procesu przekształceń własnościowych ma prywatyzacja kapitałowa, (ściśle związana z rozwojem instytucji rynkowych, a zwłaszcza giełdy), oraz Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Autor przedstawia prywatyzację bezpośrednią jako najskuteczniejszą, polegającą na likwidacji małych i średnich przedsiębiorstw.

In the article the author presents the relations between the processes of ownership transformations taking place in the Polish economy and the foundation of the capital market, the Warsaw Exchange in Warsaw in particular. Privatisation processes are closely linked to the development of the capital market. On the one hand, the capital market provides a framework for the implementation of privatisation projects, especially capital privatisation, and, on the other, privatisation is one of the major processes affecting the growth of the capital market. The process in question is analyzed against the data from the Treasure Department since its foundation in 1989 up to 1997. Emphasizing the role of capital privatisation the author attempts to present the adopted model of the foundation of the Polish Stock Exchange and stages of its development up to the beginning of 1998. Its present stage of development and its prospects are described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barger T., How to Set Up a Stock Exchange, "International Economy", April/May 1990 [w:] M. Lindsay, Developing Capital Markets in Eastern Europe, Printer Publishers, Londyn 1992.
  2. Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, pod red. W. Dymarskiego, PWN, Warszawa-Poznań 1990.
  3. Federowicz F., Trwanie i transformacja, Ład Gospodarczy w Polsce IFiS, PAN, Warszawa 1992.
  4. Kleer J., Teoria przemocy jako podstawa analizy gospodarki socjalistycznej, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
  5. Pietrzak E., Raport IBnGR, Rozwój rynku kapitałowego w Polsce w latach 1989-1991, Gdańsk 1994.
  6. Shor B., Nations in Transit. 1997 Freedom House Ranking, Transition, June 1997.
  7. Sopoćko A., Giełda papierów wartościowych, PWE, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu