BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotulewicz Karolina (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Polsko-rosyjska współpraca handlowa w latach dziewięćdziesiątych
Trade Cooperation between Poland and Russia in the 90s
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 537, s. 123-137
Keyword
Współpraca gospodarcza, Wymiana handlowa, Prawo handlowe, Eksport, Import
Economic cooperation, Trade exchange, Commercial law, Export, Import
Note
summ.
Country
Polska, Rosja
Poland, Russia
Abstract
Autorka przedstawia zmiany i trudności w polsko rosyjskiej wymianie handlowej, jakie pojawiły się po 1989 roku. Prezentuje również podstawy prawno-traktatowe dotyczące zasad współpracy gospodarczej Polski z Federacją Rosyjską, oraz charakteryzuje strukturę i istotę tej współpracy w latach 90-tych. W ostatniej części przedstawia projekty inwestycyjne obu krajów na najbliższe lata wyznaczające perspektywę dalszego rozwoju wymiany handlowej Polski i Rosji.

Polish-Russian trade relations have undergone great changes in 1989. In line with these changes the new legal and treaty framework of the trade between Poland the Russian Federation was provided in the 90s. All these factors influenced the volume and structure of the said trade in the years 1991-1995. The prospects and trends of the trade between Poland and Russia should be viewed primarily in terms of the initiation and accomplishment of joint ventures, cross-border and regional cooperation. The sector of construction services is a major area of the planned joint investment projects. An example of cross-border cooperation may be cooperation between Poland and Kaliningrad district. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ciesek T.J., Rynki wschodnie, Warszawa 1995.
  2. Durka B., Ostatnia dekada polsko-radzieckich stosunków gospodarczych, IKiCHZ (IKC) Studia i Materiały, Warszawa 1992.
  3. Grabowski J., Uwarunkowania kooperacji przemysłowej polskich i rosyjskich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, "Rynki Zagraniczne" 1996, nr 87.
  4. Oniszczuk M., Współpraca Polski z republikami, materiały MWGzZ.
  5. Walewska D., Sposób na handel ze Wschodem. Umowa handlowa Polski z Rosją, "Rzeczpospolita" 1991, nr 300 z 27 grudnia.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu