BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopa Bogumiła (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1990-1997
Income and Savings of Households in Poland in the Years 1990-1997
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 537, s. 27-40
Keyword
Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Dochody ludności, Budżet gospodarstwa domowego, Poziom życia
Households, Household savings, People's income, Budgets of households, Living standard
Note
summ.
Abstract
Autorka porusza problem głównych czynników warunkujących oszczędzanie. Koncentruje się na dochodach po opodatkowaniu, różnych poziomach oszczędności w różnych typach gospodarstw domowych, grupach najlepiej i najgorzej zarabiających. Główne formy, sposoby oszczędzania opisane są pod kątem celów, jakie mają zaspokoić i którym mają służyć.

Problems pertaining to savings and fluctuations in their level haved fostered a lot of interest in Poland lately. This is due to the fact that savings are important in financing investments and play a cushioning role in relation to expenditure. In view of excessive increase of demand in Poland and a low level of savings, their further decline - the symptoms of which were visible in 1967 - causes justified anxiety. In the paper, the author analyses savings against the data from the national accounts and, mainly, against the data obtained from the investigation of household budgets. The author discusses the main factors conditioning savings concentrating on disposable income, different levels of savings in different types of households, highest and lowest income groups. The main forms of savings are described as well as the aims they serve. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Belka M., Warto zaciskać pasa, "Gazeta Wyborcza" 13 lutego 1998 r.
 2. Borkowska S., Place po pięciu latach transformacji, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 5.
 3. Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 1995.
 4. Bywalec C., Transformacja w portfelach, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 2.
 5. Dach Z., Pollok A., Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania, Kraków 1997, maszynopis powielony.
 6. Dobrska Z., Rozwarstwienie - oszczędności - wzrost, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 7. Gomułka S., Deficyt budżetu trzeba wyeliminować, "Rzeczpospolita" 30 października 1995 r.
 8. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie, polityka, PWN, Warszawa 1995.
 9. Hutchinson M.M., Budget Policy and the Decline of National Saving Revisited, Bank for International Settlements, "Economic Paper", marzec 1992, nr 33.
 10. Jabłoński P., Skutki polityki NBP, "Rzeczpospolita" z 30 czerwca 1997 r.
 11. Jacukowicz Z., Płace w Polsce a zasady wynagradzania w krajach Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" 1997, nr 11/22.
 12. Kieniewicz B., Szopa B., Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, AE, Kraków 1997.
 13. Kleer J., Jak oszczędzają Polacy, "Polityka" 1997, nr 18.
 14. Kowalik A., Dobrze i niebezpiecznie, "Rzeczpospolita" z 24-25 stycznia 1998 r.
 15. Liberda B., Oszczędności w teoriach konsumpcji i wzrostu, "Ekonomista" 1996, nr 3.
 16. Panek T., Rytelewska G., Budowa dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt", wrzesień 1996.
 17. Pietrzak G.T., Gospodarstwa domowe jako uczestnik bankowego rynku depozytowego w 1995 r., "Bank i Kredyt" 1996, nr 4.
 18. Rynkiewicz J., Na krótką metę, "Gazeta Bankowa" 1995, nr 53.
 19. Rytelewska G., Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych [w:] System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 1997.
 20. Rytelewska G., Szablewski A., Oszczędności w gospodarce rynkowej, "Bank i Kredyt" 1993, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu