BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiołek Krzysztof
Title
Porównywanie się z najlepszymi : benchmarking w systemie analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa
Comparing with the Best : Benchmarking in the System of Company's Competitive Edge Analysis
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 531, s. 119-128, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Benchmarking, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Doskonalenie organizacji, Zarządzanie dla sukcesu
Benchmarking, Enterprise competitiveness, Organisation improving, Management for success
Note
summ.
Abstract
Metody doskonalenia organizacji, jej podsystemów i poszczególnych obszarów operacjonalnych pomagają jej członkom podejmować racjonalne decyzje. Autor prezentuje benchmarking - popularną metodę poszukiwania najlepszych (wzorcowych) sposobów postępowania i może dotyczyć w zasadzie wszelkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zadaniem systemu jest zapoczątkowanie procesu uczenia poprzez rozstrzyganie o potrzebie samorozwoju.

Methods of perfecting an organization, its sub-systems and individual operational areas help the members of an organization to make rational decisions. In principle two basic approaches may be differentiated: one based on a detailed analysis of the present state and making attempts leading to its improvement and the other based on the elaboration of model systems and executing a revolutionary change or a construction of a new system based on the best solutions. A popular method of searching for new organizational and operational solutions based on model solutions is benchmarking which also constitutes a yardstick in the comparison of companies with their rivals. The notion means that the achievements of a given enterprise with respect to a given success factor are analyzed and efforts are made to find a frame of reference which will enable their further improvement. Benchmark is a synonym of a position and is used as an orientation point, model norm with a thing or a phenomenon is compared. This method consists in a search for (model) behaviour patterns. It enables an analysis of the solutions adopted by organizations which implemented their strategies and performed their functions successfully. The method's task is to initiate a learning process by determining the need for self-improvement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
 1. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa, 1992.
 2. Hamel G., Prahalad C.K., The Core Competences of the Corporation, Harvard Business Review, May-June 1990.
 3. Karlof B., Ostblom S., Benchmarking, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.
 4. Machaczka J., O rozwoju organizacji. Czynniki. Modele. Strategie. Diagnoza. Zarządzanie, PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 5. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie; 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków-Kluczbork 1997.
 6. Pearce II J.A., Robinson R., Strategic Management, Richard D. Irwin Inc. 1991.
 7. Peppard J., Rowland Ph., Re-enginering, Gebethner&Ska, Warszawa 1997.
 8. Porter, M.E., From Competitive Advantage to Corporate Strategy, Harward Business Review, May-June 1987.
 9. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa, 1995.
 10. Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1979.
 11. Zadanie, metoda, rozwiązanie, praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1982.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu