BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Teneta-Płotkowiak Jolanta (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym
Competitiveness and the Use of Ciusłer Theory to Construct a Location Model in Agriculture and the Food Processing Industry
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 669, s. 155-163, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Konkurencja rynkowa, Przewaga konkurencyjna, Przemysł spożywczy, Teoria grona
Market competition, Competitive advantage, Food industry, Theory of group
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie zmian, które zachodzą w lokalizacji aktywności i czynników biznesowych na przykładzie przemysłu rolniczego i spożywczego. Przedstawiono ponad to teorię grona, która może mieć zastosowanie w budowaniu modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym.

The aim of this article is to reveal the changes that occur in the location of business activities and in location factors using the example of agriculture and the food processing industry. The author discusses new and old location factors and their significance for the competitiveness of locations and for competitive advantage that determines, inter alia, effectiveness and growth. The author also shows how cluster theory can be used to construct a location model in agriculture and the food processing industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Broszkiewicz R., Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Warszawa 1996.
  2. Klasik A., Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, Katowice 2000 (maszynopis powielony).
  3. Porter M., O konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu