BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Madej Jan (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Automatyczne tłumaczenie tekstów - system TAP
Automated Text Translation - TAP System
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 522, s. 81-103, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Programy komputerowe, Translatory
Computer programs, Translators
Note
summ., streszcz.
Abstract
Poniższe opracowanie jest prezentacją systemu TAP (Translator Angielsko- Polski). System ten jest próbą stworzenia w pełni automatycznego translatora angielsko-polskiego, działającego w oparciu o zasady określania pozycji części zdania w tłumaczonych frazach. W opracowaniu przedstawiono etapy automatycznego tłumaczenia tekstów oraz konkretne rozwiązania i algorytmy, które wykorzystano przy implementacji systemu TAP. Ponadto zawarto w nim podstawowe pojęcia z zakresu lingwistyki i gramatyki języka polskiego. (abstrakt oryginalny)

This paper is a presentation of the TAP (Translator Angielsko-Polski - English-Polish Translator) system. This system is an attempt to create a fully-automated English-Polish translation system which works on the principle of determining the position of parts of a sentence in translated phrases. The stages of automated text translation, as well as concrete solutions and algorithms which were used in the implementation of the TAP system, are presented. Beyond that, the paper contains basic concepts from the area of linguistics and Polish grammar. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bole L. [1996], Komputerowe przetwarzanie języka naturalnego - motywacje i perspektywy, wersja robocza artykułu dla czasopisma "Informatyka" Warszawa.
  2. Mykowiecka A. [1990], Wybrane metody formalnego zapisu składni języka naturalnego, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa.
  3. Słownik języka polskiego [1981], pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa.
  4. Smólska J. [1974], Gramatyka języka angielskiego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  5. Szpakowicz S. [1983], Formalny opis składniowy zdań polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  6. Szymczyk K, Madej J. [1996], Przetwarzanie języka naturalnego - automatyczne tłumaczenie tekstów, praca dyplomowa, AE, Kraków.
  7. Tokarski J. [1973], Fleksja polska, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu