BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morajda Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wykorzystanie algorytmów genetycznych do konstrukcji systemu wspomagania decyzji inwestycyjnych
Use of Genetic Algorithms to Construct an Investment Decision Support System
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 522, s. 53-66, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Algorytmy genetyczne, Sztuczna inteligencja, Optymalizacja, Portfel papierów wartościowych
Genetic algorithms, Artificial intelligence, Optimalization, Portfolio securities
Note
summ., streszcz.
Abstract
Algorytmy genetyczne stanowią jedną z dziedzin sztucznej inteligencji, znajdującą coraz powszechniejsze zastosowania w wielu naukach, m.in. w ekonomii. W artykule przedstawiono koncepcję podstawowego algorytmu genetycznego oraz pewną jego modyfikację. Zaprezentowano wybrane zastosowania ekonomiczne tego typu narzędzi. Przeanalizowano koncepcję wykorzystania tej metody do konstrukcji prostego systemu doradczego wspomagającego podejmowanie decyzji inwestycyjnych na giełdzie papierów wartościowych, a także przedyskutowana została efektywność tej metodologii. Przedstawiono również potencjalne korzyści oraz podstawowe uwarunkowania efektywnego stosowania algorytmów genetycznych w ekonomii, wskazując na szerokie możliwości ich rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Genetic algorithms represent an artificial intelligence method which is finding broader and broader application in many areas of science, among others in economics. This article presents the concept of the basic genetic algorithm, as well as certain modification thereto. Next, selected applications of this type of tool in economics are presented. The paper analyses the concept of utilising this method to construct a simple advisory system which supports decision-making in investments on the stock market, and also discusses the effectiveness of this methodology. Also presented are the potential advantages as well as basic conditions for effective application of genetic algorithms in economics, indicating the broad possibilities for their development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bauer R. [1994], Genetic Algorithms and Investment Strategies, John Wiley & Sons, Inc, Hew York.
 2. Bauer R.J. Jr [1994], An Introduction to Genetic Algorithms: A Mutual Fund Screening Example, "Neurovest Journal", vol. 2, no. 4, July/August.
 3. Cytowski J. [1996], Algorytmy genetyczne, podstawy i zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
 4. Davis L. [1991], Handbook of Genetic Algorithms, Van Nostrand Reinhold.
 5. Foundations of Genetic Algorithms [1992], Whitley G. (ed,), Morgan Kaufmann, San Mateo, CA.
 6. Goldberg D.E. [1994], Genetic and Evolutionary Algorithms Come of Age, Communications of the ACM, vol. 37, no. 3, March.
 7. Goldberg D.E. [1995], Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa.
 8. Greene D.P., Smith S.E [1987], A Genetic System for Learning Models of Consumer Choice, Genetic Algorithms and their Applications: Proceedings of the Second International Conference on Genetic Algorithms.
 9. Holland J.H. [1975], Adaptation in Natural and Artificial Systems, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI.
 10. Hoptroff R.G. [1993], The Principles and Practise of Time Series Forecasting and Business Modelling Using Neural Nets, Neural Computing & Applications, Iss. 1.
 11. Katz J., McCormick D. [1994], Neurogenetics and its use in Trading System Development, "Neurovest Journal", vol. 2, no. 4, July/August.
 12. Leinweber D.J., Arnott R.D. [1995], Quantitative and Computational Innovation in Investment Management, The Journal of Portfolio Management, Winter.
 13. Michalewicz Z. [1992], Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, Springer-Verlag, New York.
 14. Packard N. [1990], A Genetic Learning Algorithm for the Analysis of Complex Data, Complex Sys. 4.
 15. Tadeusiewicz R. [1993], Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa.
 16. Thompson B., Thompson B. [1986], Evolving Knowledge from Data, Computer Language, 3 (11).
 17. Trippi R.R., DeSieno D. [1992], Trading Equity Index Futures with a Neural Network, The Journal of Portfolio Management, Fall.
 18. Wong F. [1994], Neurogenetic Computing Technology, "Neurovest Journal", vol. 2, no. 4 July/August.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu