BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Mariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Sieć Kohonena jako metoda szacowania brakujących danych
Kohonen's Network as a Method for Estimating Missing Data
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 522, s. 37-51, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Sieci neuronowe, Metody analityczno-obliczeniowe, Mapa samoorganizująca, Analiza danych statystycznych, Interpretacja danych, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Neural networks, Analytical and computational methods, Self-Organizing Maps (SOM), Statistical data analysis, Data interpretation, Economic literature analysis
Note
summ., streszcz.
Abstract
Samooragnizujące się mapy Kohonena (SOM) należą do najczęściej wykorzystywanych w praktyce naukowo-badawczej modeli samouczących się, konkurencyjnych sieci neuronowych. Klasą problemów najczęściej rozwiązywanych przy użyciu tych sieci jest wizualizacja i grupowanie danych wielowymiarowych. Niektóre właściwości metody sprawiają, że może ona być nie tylko konkurencyjna dla klasycznych metod wizualizacji i grupowania, ale może również wnieść pewną nową jakość do szeroko pojętej analizy danych. W artykule zostanie przedstawiony ogólny zarys metody oraz propozycja jej wykorzystania do szacowania danych brakujących. (abstrakt oryginalny)

Kohonen's self-organising maps (SOM) are among the most frequently used in the scientific research practice of self-teaching, competitive neural network models. The class of problems most often solved with the aid of these networks is visualisation and clustering of multi-dimensional data. Some properties of the method enable it not only to be competitive with classical methods of visualisation and clustering, but also to contribute a certain new quality to data analysis broadly conceived. In this article, a general outline of the method is presented, as well as a proposal for its utilisation in estimating missing data. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anonymous [1996], 2358 Studies of Self-organizing Map (SOM) and Learning Vector Quantitization (LVQ), Compiled in the Laboratory of Computer and Information Science, Helsinki University of Technology, URL: ftp://cochlea.hut.fi/pub/refs/references.ps.
 2. Cherkassky V., Lari-Najafi H. [1991], Constrained Topological Mapping for Nonparametric Regression Analysis, Neural Networks, Vol. 4.
 3. Gałuszka B. [1994], Szacowanie brakujących danych w szeregach czasowych (wyniki badań), Materiały z XV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki AE w Krakowie, Zakopane, 28-30 IV 1993, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, pod red. A. Zeliasia, Kraków.
 4. Gałuszka B. [1995], Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (wyniki badań), Materiały z XVI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki AE w Krakowie, Zakopane, 27-29IV1994, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, pod red. A. Zeliasia, Kraków.
 5. Ghahramani Z., Jordan M.I. [1994], Learning From Incomplete Data, MIT, URL: ftp://publications.ai.mit,edu/ai-publications/1500-1999/AIM-1509.ps.Z.
 6. Hartigan J. A. [1975], Clustering Algorithms, Wiley & Sons, New York.
 7. Haykin S. [1994], Neural Networks. A Comprehensive Foundation, Macmillan College Publishing Company Inc., New York.
 8. Jajuga K. [1990], Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
 9. Kangas J. [1994], On the Analysis of Pattern Sequences by Self-organizing Maps, Helsinki University of Technology, Doctoral Thesis, Espoo.
 10. Kohonen T. [1995], Self-organizing Maps, Springer-Verlag Berlin.
 11. Korbicz J., Obuchowicz A., Uciński D. [1994], Sztuczne sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
 12. Kordos J. [1988], Jakość danych statystycznych, PWE, Warszawa.
 13. LVQ_PAK The Learning Vector Quantization Program Package Version 3.1, T. Kohonen, J. Hynninen, J. Kangas, J. Laaksonen [1995a], Helsinki University of Technology, URL: ftp://cochlea.hut.fi/pub/lvq_pak.
 14. Lippmann R.P. [1987], An Introduction to Computing with Neural Nets, IEEE ASSP Mag., April.
 15. Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych [1988], J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, PWN, Warszawa.
 16. Murtagh F. [1994], Neural Networks and Related "Massively Parallel" Methods for Statistics: An Overview, International Statistical Review, 62.
 17. Murtagh F. [1995a], Contiguity-constrained Hierarchical Clustering, In Cox I.J., Hansen P., Julesz B., Partitioning Data Sets, DIMACS, AMS.
 18. Murtagh F. [1995b], Interpreting Kohonen Self-organizing Map Using Contiguity-constrained Clustering, Pattern Recognition Letters, 16.
 19. Murtagh F. [1995c], Unsupervised catalog classification, In Shaw D., Payne J., Hayes J., Eds., Astronomical Data Analysis Software and Systems IV, ASP.
 20. Murtagh F., Hernandez-Pajeraz [1995], Clustering Moderately-sized Datasets Using the Kohonen Map Approach, Statistics in Transition - Journal of the Polish Statistical Association, 2.
 21. Osowski S. [1996], Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa.
 22. Principal and Independent Components in Neural Networks - Recent Developments [1995], Oja E., Karhunen J., Wang L., Vigario R., Proc. VII Italian Workshop on Neural Nets WIRN'95, May 18-20, Vietri sul Mare, Italy.
 23. Sarle W.S. [1994], Neural Networks and Statistical Models, Proceedings of the Nineteenth Annual SAS Users Group International Conference, April.
 24. SOM_PAK The Self-organizing Map Program Package Version 3.1, T Kohonen, J. Hynninen, J. Kangas, J. Laaksonen [1995b], Helsinki University of Technology, URL: ftp://cochlea.hut.fi/pub/som_pak.
 25. Tadeusiewicz K. [1993], Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu