BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołoszyn Jacek (Wydział Zarządzania)
Title
Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych
Neural Networks in the Processing of Fuzzy Data
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 522, s. 5-20, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Sieci neuronowe, Zbiory rozmyte
Neural networks, Fuzzy sets
Note
summ., streszcz.
Abstract
Zawarte w pracy rozważania związane są z możliwościami konstruowania sieci neuronowych przeznaczonych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych. Szczegółowo rozpatrywany jest przypadek funkcji maksimum wykorzystywanej do utworzenia sieci wyznaczającej sumę mnogościową zbiorów rozmytych. W bardzo podobny sposób można przeprowadzić analizę i zaprojektować sieć realizującą iloczyn i dopełnienie zbiorów rozmytych. (abstrakt oryginalny)

This paper is concerned with the construction neural networks for the purpose of performing operations on fuzzy sets. Considered in detail is the case of a maximum function used to create a network which determines the sum of fuzzy sets. In a very similar manner, one can conduct analysis and design network which finds the intersection and complement of fuzzy sets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dubois D., Prade H. [1980], New Results About Properties and Semantics of Fuzzy Set-theoretic Operators, [w:] Wang P.P., Chang S.K. (ed.): Fuzzy Sets. Theory and Applications to Policy Analysis and Information Systems, Plenum Press, New York-London.
  2. Korbicz J., Obuchowicz A., Uciński D. [1994], Sztuczne sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza PU, Warszawa.
  3. Negoita C. V, Ralescu D.A. [1975], Applications of Fuzzy Sets to Systems Analysis, Birkhauser, Basel 1975.
  4. Zadeh L.A. [1965], Fuzzy Sets, Information and Control, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu