BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soja Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Technologia obiektowa w przedsiębiorstwie
Object Technology in the Corporation
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 522, s. 137-144, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo na rynku, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Informacja w przedsiębiorstwie, Technika modelowania obiektowego
Enterprise in the market, Enterprise competitiveness, Information in enterprise, Object Modelling Technique (OMT)
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania technologii obiektowej w celu usprawnienia działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z wymianą informacji. Pokazano wpływ tej technologii na funkcjonowanie systemów informatycznych i działalność rynkową przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

This article presents the possibilities for applying object technology to increase the efficiency of a corporation's activities, with particular emphasis on the problems of information exchange. The influence of this technology on the functioning of computerised systems and the market activity of a corporation is shown. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fingar P., Stikeleather J. [1996], Distributed Objects for Business, SIGS Publications Inc.
  2. Frost S., Allen P. [1995], Object Modelling for Enterprise Systems, "Object Expert", vol. 1(1), November- December.
  3. Gillach J., Deyo N. [1993], Empowering the IT-business Relationship with Objects, "Object Magazine", 3(3), September-October.
  4. Mattison R., Sipolt M.J. [1995], An Object Lesson in Management, "Datamation", July 1.
  5. Piscotty M. [1995], An Object Technology Vision for IS, "Object Magazine", 5(5), September.
  6. San Soucie M., Almarode J. [1995], Supporting Enterprise-wide Business Objects, "Object Magazine", 5(5), September.
  7. Taylor D.A. [1992], Integrating the Enterprise Through Object Modeling, "Object Magazine", 2(4), November-December.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu