BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Silska-Gembka Sylwia
Title
Pomiar wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych. Problemy i zagrożenia
Valuation of The Financial Position for Long-term Contracts - Problems and Threats
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 2, s. 195-205, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kontrakty długoterminowe, Zobowiązania długoterminowe, Wynik finansowy, Ewidencja księgowa
Long-term contracts, Long-term liabilities, Financial performance, Accounting records
Note
streszcz.enie, summ.
Abstract
Celem tego artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych z właściwym rozliczeniem kontraktu długoterminowego i wynikających z tego zagrożeń. Przedmiotem rozważań w artykule są następujące zagadnienia: 1. Specyfika kontraktów długoterminowych. 2. Wymiar bilansowy wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych. 3. Wymiar podatkowy wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych. 4. Wymiar pieniężny wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the basic problems connected with a proper accounting of long - term contracts. The paper discusses the following issues: 1. Characterization of long-term contracts. 2. Balance measure of financial position for long - term contracts. 3. Taxation measure of financial position for long-term contracts. 4. Monetary measure of financial position for long-term contracts.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bobula A. (2001), Roboty budowlane w toku - dziś i jutro, "Rachunkowość" nr 12.
  2. Fedak Z. (2001), Długoterminowe umowy o roboty budowlane, SKwP, Warszawa.
  3. Gierusz B. (2002), Podatek odroczony a długoterminowe umowy o roboty, "Rachunkowość" nr 12.
  4. Gierusz J. (2000), Metody pomiaru wyniku finansowego przy realizacji kontraktów długoterminowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" nr 56, Warszawa.
  5. Gierusz J. (2000), Umowy o budowę, "Rachunkowość", nr 5.
  6. Helin A., Bernaziuk A., (2003) "Kontrakty długoterminowe", ODDK, Gdańsk.
  7. Karwowski P. (2002), Wycena kontraktów długoterminowych, "Prawo Przedsiębiorcy", nr 21.
  8. Paczuła Cz.(2001), Roboty w toku w kontraktach długoterminowych firm budowlano-montażowych - przed i po nowelizacji ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość komentarze do ustawy", nr 11.
  9. Waśniewski T., Goś W.(2002), "Rachunkowość przedsiębiorstw", FRR w Polsce, Warszawa.
  10. Wieczorek D.(2003), Rachunek przepływu środków pieniężnych jako instrument zarządzania finansami w przedsiębiorstwach budowlanych, Praca doktorska, Sopot.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu