BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Noga Marian
Title
Banki w Polsce 2005 - uwagi i refleksje
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 30, s. 13-15
Keyword
Banki, Banki państwowe, Banki spółdzielcze, Sektor bankowy, Inwestycje w bankowości, Inwestycje zagraniczne
Banks, State banks, Cooperative banks, Banking sector, Banking investments, Foreign investment
Note
Tabela: [1] Liczba jednostek sektora bankowego w Polsce w latach 1993-2005, [2] Struktura własnościowa kapitału zakładowego/funduszu statutowego sektora bankowego w Polsce.
Country
Polska
Poland
Abstract
Analizując relację aktywów sektora bankowego w Polsce do PKB w porównaniu z podobną relacją w Unii europejskiej wyraźnie widać, że w Polsce ta relacja jest 4-krotnie niższa. Bez udziału kapitału zagranicznego w polskim systemie bankowym relacja ta byłaby jeszcze bardziej niekorzystna i bezpieczeństwo wkładów depozytariuszy wyraźnie byłoby mniejsze.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu