BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szklińska Agata
Title
Programy wspólnotowe wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : analiza sytuacji
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 905, s. 354-366
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Programy UE, Integracja gospodarcza Polski z UE, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
EU programme, Poland's economic integration with the EU, Small business, Enterprise development
Abstract
Programy wspólnotowe są jednym z wielu instrumentów wspierających rozwój MŚP; powstają z inicjatyw władz Unii Europejskiej i służą wzmocnieniu współpracy państw członkowskich. Od 1995 roku również Polska może uczestniczyć w niektórych programach wspólnotowych. W artykule przedstawiono analizę możliwości wspierania MŚP w 3 programach wspólnotowych dostępnych dla Polski: Wieloletni Program na rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości na lata 2001-2005, Piąty Program Ramowy Badań i Postępu Technicznego Wspólnoty Europejskiej - 5 PR oraz Leonardo da Vinci (dot. promocji oraz podwyższania jakości i stopnia innowacyjności w kształceniu i szkoleniu zawodowym).

European Communities (EC) programs are the instrument supporting development of small and medium size enterprises. They are created by UE and have to help in cooperation between Member States. Since 1995 Poland can play a part in some EC programs. The article presents analysis of supporting the development of small and medium size enterprises in three EC programs available for Poland such as long-term program connected to enterprises and initiative in 2001-2005, Fifth Framework Programme for research and Technological development in UE-5 PR and Leonardo da Vinci program. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Buryta B., Seminarium "Europejskie fundusze dla firm", Wrocław, grudzień 2000. Prezentacja Centrum Euro Info, grudzień 2000 r.
  2. Gajda O.: Sieci i Targi się nie sprawdziły, "Rzeczpospolita" z 23.11.2000, s. B6.
  3. Gromada G.: Programy wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa (5 Program Ramowy - CRAFT) w ramach cyklu seminariów "Wszechnicy Dolnośląskiej", Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Wrocław, maj 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu