BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktorowicz Michał
Title
Konsolidacja usług finansowych a odpowiedzialność państw za naruszenie prawa wspólnotowego
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 7-8, s. 36-40
Keyword
Usługi finansowe, Rynki finansowe, Prawo WE
Financial services, Financial markets, European Community law
Company
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska
European Union (EU), European Commission
Abstract
Autor pisze, że mimo iż wprowadzone w życie koncepcje leżące u podstaw FSAP (Financial Services Action Plan) zaczynają już przynosić rezultaty, wciąż jednak sektor usług finansowych Unii Europejskiej ma niewykorzystany potencjał wzrostu, np. w sferze efektywności paneuropejskich rynków długoterminowych produktów oszczędnościowych. Zwraca również uwagę na inne problemy. Kraje unijne muszą sprostać największemu strukturalnemu wyzwaniu gospodarczemu Unii, jakim jest sfinansowanie olbrzymiego deficytu w zakresie emerytur. Daleko jest także do pełnego zintegrowania wewnętrznego rynku usług detalicznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu