BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowska Anna, Janas Michał
Title
Fundusze Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowym okresie programowania 2007-2013
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 7-8, s. 41-47, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Sektorowy Program Operacyjny, Dotacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Structural funds, Sectoral Operational Programme, Subsidies, Small business
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wstępując 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej Polska uzyskała dostęp do środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami dla naszego kraju przeznaczono ogółem ponad 12mld euro, z czego bezpośrednio dla przedsiębiorców przeznaczono około 2 mld euro. Wartość wniosków złożonych przez firmy, w ramach jednego tylko SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, o ponad 120 proc. przekroczyła przyznany budżet. Wsparcie otrzymane z funduszy europejskich, podobnie jak do tej pory, alokowane zostanie w wiele programów operacyjnych. W nowym okresie programowania znikną funkcjonujące do tej pory Sektorowe Programy Operacyjne. Zabraknie również programu zintegrowanego, w miejsce którego powstanie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Wstępna wersja Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie) - dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów 14 lutego 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa luty 2006 r.
  2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Konkurencyjna Gospodarka) 2007-2013, Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 5 maja 2006 r.
  3. Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2007-2013 - wstępny projekt, Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego, Warszawa kwiecień 2006.
  4. Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 - wstępny projekt, Zarząd województwa podkarpackiego, Rzeszów maj 2006.
  5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2006.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu