BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajewski Dominik
Title
Porównanie zasad opodatkowania holdingów w państwach Unii Europejskiej
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 7-8, s. 48-55, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Holding, Podatki, Prawo WE
Holding, Taxes, European Community law
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Holdingi funkcjonujące na terenie całej Unii Europejskiej muszą skonstruować najbardziej korzystną dla siebie strategię podatkową, uwzględniając specyfikę rozwiązań z poszczególnych państw Unii. Ma to również odniesienie do polskich holdingów, które coraz częściej swoim zasięgiem działalności obejmują całą Unię Europejską. Holding mający spółki zależne w różnych państwach Unii może korzystać z rozwiązań podatkowych państw, w których siedzibę ma podmiot dominujący. Istnieje możliwość - w ramach swobody przepływu kapitału -żeby holding lokował swoją siedzibę w tym kraju, gdzie status podatkowo-prawny będzie dla niego najbardziej korzystny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. A. Kay, M. A. King, The British Tax System, Oxford, s. 168.
  2. F. Lefebvre, France - business law taxation, social law, 1995, s. 69.
  3. H. Litwińczuk, Opodatkowanie koncernów. Rozwiązania w państwach Unii Europejskiej, "Przegląd Podatkowy" nr 3/1995, s. 18-23.
  4. H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, wyd. KiK, s. 201-204.
  5. B. M. Pedersen, Joint Taxation: A Unique Way of Reducing Corporate Tax, "Bulletin of IBFD", nr 11/1994, s. 577.
  6. M. Scheuchzer, Konzerbesteuerung in der Europaischen Union, Bielefeld 1994, s. 57.
  7. L. Stecki, Koncern, Toruń 2001, s. 42.
  8. A. Szamański, Regulacja prawna holdingu w polskim i europejskim prawie spółek (zagadnienia pojęciowe), "Przegląd Prawa Handlowego" nr 8/1996, s. 1-2.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu